Home

Wij nemen van 1 t/m 31 oktober geen nieuwe opvangaanvragen in behandeling

Vanwege een sterke toename van het aantal afgewezen asielzoekers die bij onze stichting om hulp en opvang vragen, kunnen we tijdelijk geen nieuwe hulpvragen behandelen. Bedankt voor uw begrip.

We verzoeken u om niet naar ons kantoor te reizen. We kunnen geen opvang bieden.

Voor informatie over opvang organisaties & rechten van ongedocumenteerden kunt u kijken op de volgende websites:

http://www.stichtinglos.nl/ http://www.basicrights.nl

Temporary stop: no new shelter requests 1-31 October

Due to a sharp increase in the number of rejected asylum applicants requesting help and shelter from our organization, we are temporarily unable to accept new requests. Thank you for your understanding.

Please do not travel to our office. We cannot provide shelter.

Please see the following websites for information about shelter organisations & the rights of undocumenten migrants:

http://www.stichtinglos.nl/ http://www.basicrights.nl

Vluchtelingen in de Knel

Vluchtelingen in de Knel is een non-profit organisatie die zich sterk maakt voor de basisrechten van (afgewezen) vluchtelingen, vanuit de vaste overtuiging dat ieder mens bestaansrecht heeft.

Oorlog, dictatuur, vervolging en marteling en met vluchten is het nog niet voorbij. Vluchtelingen die in Nederland bescherming vragen, leven vaak in grote onzekerheid. (Afgewezen) vluchtelingen die hun vervolgprocedure afwachten of niet kunnen of durven terugkeren, moeten op straat overleven of worden gevangen gezet. Ze mogen niet werken, niet wonen, niet bestaan. Vluchtelingen in de Knel wil een medestander zijn, opkomen voor de rechten van (ex)vluchtelingen zowel juridisch als medisch en sociaal, vanuit compassie en medemenselijkheid.