Home

Vanaf 1 december 2017 accepteert onze stichting weer nieuwe opvang aanvragen

Bel ons of stuur een mail naar opvangaanvraag@vluchtelingenindeknel.nl als u een uitgeprocedeerde asielzoeker bent zonder recht op overheidsvoorzieningen (AZC, gezinslocatie). Het duurt ongeveer 3-4 weken vanaf de aanvraag voor we beslissen of we iemand kunnen opvangen, omdat we eerst de situatie en het juridische dossier bekijken. Als je direct naar ons kantoor komt, kunnen we helaas niet direct opvang bieden.

We are accepting shelter requests again beginning 1 December 2017

Call or email us at opvangaanvraag@vluchtelignenindeknel.nl if your asylum procedure is finished and your right to governement facilities (AZC, family location) has been ended. Because we first consider someone’s social situation and legal file, it takes approximately 3-4 weeks from the request until we decide whether to offer shelter. If coming to our office in person, please remember we cannot offer any shelter immediately.

Vluchtelingen in de Knel

Vluchtelingen in de Knel

Vluchtelingen in de Knel is een non-profit organisatie die zich sterk maakt voor de basisrechten van (afgewezen) vluchtelingen, vanuit de vaste overtuiging dat ieder mens bestaansrecht heeft.

Oorlog, dictatuur, vervolging en marteling en met vluchten is het nog niet voorbij. Vluchtelingen die in Nederland bescherming vragen, leven vaak in grote onzekerheid. (Afgewezen) vluchtelingen die hun vervolgprocedure afwachten of niet kunnen of durven terugkeren, moeten op straat overleven of worden gevangen gezet. Ze mogen niet werken, niet wonen, niet bestaan. Vluchtelingen in de Knel wil een medestander zijn, opkomen voor de rechten van (ex)vluchtelingen zowel juridisch als medisch en sociaal, vanuit compassie en medemenselijkheid.