Home

Vluchtelingen in de Knel

Nieuwsbrief juni 2017

Wanneer een vluchteling wordt afgewezen en ongedocumenteerd in Nederland verblijft leeft hij of zij in een onzekere situatie. Het ‘ongedocumenteerd zijn’ bepaalt veelal het leven en de keuzes die worden gemaakt. Onze cliënten proberen ondanks hun verblijfssituatie zo veel mogelijk betekenis te geven aan hun leven in Nederland. Lees in onze nieuwsbrief onder meer over onze cliënten die vertellen over hun talent in sport, studie en muziek!

Ander goed nieuws: in de afgelopen drie maanden…
kregen vier van onze cliënten alsnog een verblijfsvergunning;
… ondersteunden wij vier cliënten bij het doen van aangifte van onder meer mensenhandel en huiselijk geweld;
… hielpen wij één cliënt bij terugkeer naar zijn land van herkomst;
… en begeleidden wij één cliënt bij doormigratie naar België.

———————————————————————————————————-

Jaarverslag 2016

In 2016 hebben we ons wederom ingezet voor afgewezen vluchtelingen. In ons jaarverslag lees je meer over onze activiteiten. Je leest het jaarverslag hier.

———————————————————————————————————-

Aan de slag! Geef afgewezen vluchtelingen de kans vrijwilligerswerk te doen. Hele dagen niets doen… een frustratie voor veel van onze cliënten, en een gemiste kans voor de Nederlandse samenleving! Samen met andere Nederlandse organisaties zetten we ons komende tijd in om (vrijwilligers-)werk en het volgen van opleiding voor onze cliënten mogelijk te maken.

Help mee en teken de petitie op http://iedereen-aandeslag.nl

Voor meer informatie, lees onze laatste nieuwsbrief hier, of lees het stuk van onze vrijwilliger-psycholoog Jan Koning over het belang van de petitie hier.

———————————————————————————————————–

Gerard van de Maasakker

“Als ik ooit naar een ander land zou moeten vluchten, hoop ik maar dat de mensen daar zich over mij zouden ontfermen” – Gerard van Maasakkers, ambassadeur Vluchtelingen in de Knel

 

 

———————————————————————————————————–

Vluchtelingen in de Knel is een non-profit organisatie die zich sterk maakt voor de basisrechten van (afgewezen) vluchtelingen, vanuit de vaste overtuiging dat ieder mens bestaansrecht heeft.

Oorlog, dictatuur, vervolging en marteling en met vluchten is het nog niet voorbij. Vluchtelingen die in Nederland bescherming vragen, leven vaak in grote onzekerheid. (Afgewezen) vluchtelingen die hun vervolgprocedure afwachten of niet kunnen of durven terugkeren, moeten op straat overleven of worden gevangen gezet. Ze mogen niet werken, niet wonen, niet bestaan. Vluchtelingen in de Knel wil een medestander zijn, opkomen voor de rechten van (ex)vluchtelingen zowel juridisch als medisch en sociaal, vanuit compassie en medemenselijkheid.