Nieuwsbrief april 2011

EEN NIEUW ‘JASJE’ VOOR VLUCHTELINGEN IN DE KNEL

Misschien keek u even verbaasd toen u deze nieuwsbrief openmaakte. Er is iets veranderd…Maar dat geldt niet alleen voor de Nieuwsbrief; het volledige communicatiebeeld van Vluchtelingen in de Knel is in een nieuw jasje gestoken. Wat u nu ziet, is het resultaat van een jaar hard werken door een groepje vrijwilligers van Vluchtelingen in de Knel. Ze werden hierbij ondersteund door Credo, een professioneel communicatiebureau, dat pro Deo een nieuwe huisstijl voor ons heeft ontwikkeld.

Wat precies de achtergrond is, vertelt Wim Steenbergen. Op 1 maart jl. werd tijdens een bijeenkomst voor vrijwilligers het nieuwe communicatieplan geïntroduceerd. Meer informatie vindt u hier.

De nieuwe huisstijl zal voortaan worden toegepast op ondermeer de website, briefpapier plus enveloppen, posters, folders, visitekaartjes en de Nieuwsbrief. Er wordt ook promotiemateriaal ontwikkeld met als doel meer bekendheid te genereren voor Vluchtelingen in de Knel. Hiervoor zal in de toekomst een aantal publieksacties georganiseerd worden. Een eerste actie vond plaats op 26 maart. U leest er meer over verderop in de nieuwsbrief.

Lezen dus!! Er is veel gebeurd.

COMMUNICATIE VERSTEVIGT HET FUNDAMENT VAN VLUCHTELINGEN IN DE KNEL

Hoe gaat het met onze stichting Vluchtelingen in de Knel? Het gaat goed: we hebben een fantastische groep vrijwilligers, we hebben op dit moment een gezonde financiële basis, onder meer door de giften van onze donateurs; en we hebben de steun van de gemeente Eindhoven, ook financieel.

Hoe kijken we naar de toekomst? Positief, maar toch ook bezorgd: onzekere (landelijke) politieke ontwikkelingen, een ‘ontmenst’ beeld bij veel Nederlanders van vluchtelingen en onzekerheid over toekomstige bijdrages van donateurs.

Daarom zijn we als bestuur ruim een jaar geleden gaan nadenken over het toekomstig fundament onder onze stichting. Daartoe hebben we onder andere een ‘brainstorm’ georganiseerd met mensen uit zeer diverse geledingen in de Eindhovense samenleving: gemeente, kunst, religie, bedrijfsleven, woningbouwcorporatie.

Conclusie was dat we als stichting onze communicatie naar de buitenwereld nieuw leven moesten inblazen. Dat zou vervolgens ook het fundament voor een financieel gezonde stichting helpen behouden, immers met goede communicatie bereik je ook potentiële donateurs en de politiek.

Vervolgens hebben we de hulp gevraagd, en gekregen, van Credo, een professioneel communicatie bureau. Zij hebben voor ons een nieuw communicatie beeld ontwikkeld, waarin het verhaal van vluchtelingen centraal staat. Het verhaal over de mensen ‘achter de archiefdoos’, met hun trauma’s uit hun thuisland en hun trauma’s, die ze in Nederland oplopen.

Het resultaat van het werk is vanaf nu terug te zien in alle communicatie uitingen van onze stichting. Ik nodig u uit om daar kennis van te nemen. En waar mogelijk: zegt het voort!

Wim Steenbergen

INTRODUCTIE NIEUWE COMMUNICATIECAMPAGNE

Op 1 maart werd in de Hoogstraatgemeenschap een bijeenkomst georganiseerd, om de nieuwe communicatie campagne toe te lichten. Een dertigtal vrijwilligers kwam geïnteresseerd luisteren.

Eerst was Wim Steenbergen aan het woord (zie vorige pagina). Daarna kwamen Gerton Knipping en Stefan van de Kimmenade van Credo aan de beurt die de betekenis van de nieuwe beelden wat nader toelichten: ”Het nieuwe logo (zoals dat te zien is op de voorkant van de nieuwsbrief) staat symbool voor het isolement die veel vluchtelingen ervaren, ze zijn ”begrensd”, zitten “in de knel”. In het logo worden de vluchtelingen als pictogrammen voorgesteld, wat refereert naar “een nummer zijn”.

De huisstijl is aangevuld met foto’s, waarbij vluchtelingen zijn afgebeeld met een doos op het hoofd. Op één van de volgende pagina’s kun je lezen hoe deze opnames in de fotostudio zijn verlopen en hoe een vluchteling die eraan deelnam, dit heeft ervaren.

De fotobeelden zijn zo gekozen, dat ze je even verstillen, en je willen uitnodigen om beter te begrijpen welke boodschap het uitdraagt. Geen klap in je gezicht maar een aanleiding om het verhaal achter de doos beter te leren kennen.

“De doos” is nog verder uitgewerkt als promotiemateriaal. Het komt erop neer dat een soort van flyer wordt gemaakt maar dan in de vorm van een opvouwbaar doosje. Op deze flyer zijn foto’s te zien van situaties waarvoor mensen hun land ontvluchten (oorlog, onderdrukking) en ook foto’s van trauma’s die in Nederland ervaren worden. De doosjes kunnen uitgedeeld en meegenomen worden tijdens evenementen of publieksacties.

Na de bijeenkomst op 1 maart waren er nog veel vragen van de vrijwilligers, vooral over externe communicatie en de verwachte resultaten hiervan. Maar over de nieuwe “look” zijn de meesten het eens: Het ziet er goed uit! We hopen dat u hetzelfde vindt!

OPROEP IN DE GEMEENTERAAD VAN EINDHOVEN VOOR DE MENSELIJKE MAAT VOOR VLUCHTELINGEN

Aan het begin van de raadsvergadering van dinsdag 29 maart j.l. hebben de gezamenlijke fracties van SP, GroenLinks, Ouderen Appel Eindhoven, D66 en PvdA een oproep gedaan aan de gehele raad. De oproep werd geflankeerd met een actie waarbij raadsleden een dossier doos op hun hoofd dragen met daarop de stempel “afgewezen”.

Dit is een oproep.

In Nederland hebben we regels met elkaar afgesproken, we dienen die ook toe te passen, maar dit zou moeten met de menselijke maat. Mensen zijn geen dossiers, maar mensen, en moeten ook als mens behandeld te worden. Het verhaal van een vluchteling is niet een verhaal van papier, maar een doorleefde ervaring. We kijken echter alleen maar naar het verhaal op papier in het dossier. Dossiers worden afgewezen of toegelaten. Zo geven we de bureaucratie een kans. Op het moment dat mensen afgewezen worden, moeten ze terug naar hun land van herkomst.

Wij kijken onvoldoende of dit wel kan. Of het kan of niet, dat is de verantwoordelijkheid van de vreemdeling. Is dit nou de menselijke maat? Is het menselijk mensen op te sluiten in vreemdelingendetentie?
We willen streng zijn, dat kan, maar streng is in dit geval echt iets anders dan menselijk. Je kunt streng en rechtvaardig zijn, zelfs menselijk als de spelregels toegepast worden op mensen en niet op dossiers. Dat is de oproep.
Verspreid deze boodschap: vluchtelingen zijn mensen en verdienen een menselijke maat. Gebruik uw persoonlijke invloed om deze oproep in uw eigen invloedssfeer te verspreiden. Dank u wel!

SP, GroenLinks, Ouderenappel, D66, PvdA

Bekijk de oproep: klik hier en klik dan op: Oproep mevrouw Kaathoven -> de heer Gijzel, Rob van (burgemeester)

VLUCHTELINGEN ALS MENS BEHANDELEN

Uitgeprocedeerde vluchtelingen kunnen niet protesteren. Wanneer ze dat wel doen, worden ze opgepakt en voor onbepaalde tijd in de gevangenis gezet. De mensen waar wij voor staan, mogen er immers niet zijn en als ze er toch zijn, worden ze opgeborgen.

Daarom liepen wij in hun plaats. Met vijftig mensen wandelden we zaterdag 26 maart jl. in drie groepen door de stad met symbolisch een dossierdoos op onze hoofden. We wilden aandacht vragen voor het feit dat vluchtelingen in Nederland niet als mens behandeld worden, maar als een dossier.

Mensen als een probleem dat opgelost moet worden. Eenmaal afgewezen verliezen deze mensen niet alleen het recht om hier te zijn, maar feitelijk ook bijna alle andere rechten die voor ons vanzelfsprekend zijn. Door hen op straat of voor onbepaalde tijd gevangen te zetten, wordt een beroep op mensenrechten teniet gedaan.

Dreiging met gevangenzetting of opgesloten zitten totdat je weer op straat gezet wordt, leidt tot onmenselijke situaties. De meeste van de mensen die wij opvangen en helpen lopen veelal een trauma op in Nederland: als gevolg van uitzichtloos vastzitten of als gevolg van het moeten overleven op straat.

Helaas zien we de mensen waar het om gaat steeds meer. Er loopt iedere week een aantal mensen binnen met hun koffer of rugzak. Net op straat gezet vanuit vreemdelingenbewaring of een AZC. Ook kloppen er steeds meer mensen bij ons aan die bij vrienden of familie onderdak hebben gevonden, maar toch juridische, medische of andere eerste levensbehoeften – zoals eten- , nodig hebben. En de houding tegenover hen verhardt verder.

Als je tegenover iemand zit die net op straat is gezet, dan wordt hij of zij weer een mens en is het geen dossier meer. ‘Voors’ of ‘tegens’ vallen weg wanneer je met iemand praat. Dan ontdek je ook dat het mensen zijn, met dezelfde dagelijkse behoeften en wensen als u en ik. Zo onbevooroordeeld mensen tegemoet treden leidt tot een andere visie op het dossier.

Zoals Adib die zijn verrassende verhaal vertelt op onze site (en bekijk ook eens het korte tv-interview met hem). Of het interview met Catharine die op één van de posters staat die hier een bijdrage aan onze samenleving leverde toen haar verblijfsvergunning werd ingetrokken (zie hierna in deze nieuwsbrief).

Vluchtelingen als mens zien en als mens behandelen is de essentie van ons werk. Dat zouden we eigenlijk ook van de Nederlandse overheid moeten kunnen verwachten.

Willem-Jan van Wijk

Bekijk de video en het foto-verslag klik hier.

FOTOSHOOT NIEUWE COMMUNCATIE CAMPAGNE

Voor onze nieuwe communicatie campagne hebben we een aantal cliënten gevraagd om te poseren voor foto’s. Een van hen is Catharine, een dertig jarige Afrikaanse vrouw. Uitleggen wat de bedoeling was van de foto’s was niet makkelijk. Toch begreep Catharine meteen waar het om ging. Ze wil graag helpen. Ze vertelt later haar ervaringen over de foto shoot: “De mensen op de set waren ontzettend aardig en lief voor me. Toch werd ik er wel een beetje verdrietig van. Het was erg confronterend. Het liefst zou ik de foto zonder doos over mijn hoofd nemen. Ik zou willen laten zien dat ik er ook nog ben, en dat ik een mens ben! Ik wil niet zo geïsoleerd zijn. Ik vind het moeilijk om altijd maar onzichtbaar te blijven. Het liefst zou ik nog gewoon behandeld willen worden als mens, net als toen ik nog een verblijfsvergunning had en naar school ging en werk had. Ik hoop gewoon dat mensen het misschien een beetje zullen begrijpen als ze mijn foto zien.”

En dat is ook precies wat wij hopen te bereiken. En zoals Catharine het zo mooi verteld: “Een mens blijft ten slotte een mens”.

Nienke Brenders

WIST U DAT………

– er in de afgelopen drie maanden zes van onze cliënten een verblijfsvergunning hebben gekregen. Het betreft een moeder met dochter, drie alleenstaande vrouwen en een alleenstaande man;

– het aantal opvangaanvragen begint toe te nemen: met name van Irakezen, wiens verblijfsvergunning is ingetrokken;

– wij op 17 maart 2011 de Nacht van de Vervanging hebben gehouden, waarbij een aantal cliënten, de verantwoordelijke wethouder van Eindhoven en raadsleden van het CDA, VVD, Ouderen Appel, Groen Links, PvdA en SP samen hebben gedineerd. Aansluitend was er een filmavond. Er is aandacht gevraagd voor de situatie van vluchtelingen en de aangekondigde strafbaarstelling van illegaal verblijf.

Dianne Horsting

Dit bericht is geplaatst in Nieuwsbrief. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *