Nieuwsbrief zomer/herfst 2014

Deze keer: – Eigen Kracht – Creatieve dagbesteding – Excursie naar Van Abbemuseum

EIGEN KRACHT

Asielzoekers zijn sterke en moedige mensen. Mensen die asielzoekers kennen zullen dat beamen. Toch bestaat er vaak een beeldvorming alsof ze zwak en zielig zijn.

Ieder mens heeft recht op een menselijke behandeling. Wanneer dit recht geschonden wordt of er bestaat een reële dreiging dan dient de Staat in te grijpen en het slachtoffer te beschermen. Maar wat als de Staat geen bescherming kan bieden, omdat hij onvoldoende middelen daartoe heeft? Dan kunnen burgers bescherming vragen van andere landen. Zo is dat geregeld in het Vluchtelingenverdrag. Miljoenen asielzoekers vluchten vanuit hun verblijfplaats naar omliggende landen. Daar verblijven ze in vluchtelingenkampen. Deze zijn vaak onveilig en verder zijn er weinig voorzieningen aanwezig. Dit is niet echt de ideale plek om een leven op te bouwen, ook gezien dat de situatie in het thuisland oneindig lang kan duren.

Uit een gevoel van noodzaak en behoefte aan een leven weet een relatief kleine groep verder dan de omliggende landen te vluchten naar Europa. Deze mensen hebben vaak een ondernemingsdrift, ze zijn op zoek naar een toekomstperspectief, ze zijn sterk, vastberaden en zijn bereid om het leven zelf te riskeren om te kunnen genieten van een werkelijke bescherming. Het zijn mensen met kwaliteiten, moed en doorzettingsvermogen. Maar eenmaal in Nederland worden asielzoekers, over het algemeen, gezien en behandeld als zwakke en zielige mensen. Ze krijgen amper een kans om een leven op te bouwen, ze mogen geen arbeid verrichten en volwassenen kunnen praktisch gezien niet studeren, uitzonderingen daar gelaten.

Afgewezen asielzoekers die bij VidK terecht komen krijgen hulp met opvang, medische zorg, juridische procedures, terugkeer en/of verzelfstandigen. Hoe gaan we te werk? De medewerkers bij VidK zorgen ervoor dat de asielzoeker inzicht krijgt in zijn situatie om vanuit daar keuzes en beslissingen te kunnen maken. Aan de hand van keuzes en beslissingen maken we een stappenplan en verdelen daarin de taken. We spreken regelmatig af om elkaar op de hoogte te houden van de realisatie van de taken. De asielzoeker krijgt daardoor meer vertrouwen omdat hij actief meewerkt aan de verbetering van zijn situatie. Hij krijgt weer het gevoel controle te kunnen uitoefenen op de kwaliteit van zijn leven. Hij komt met eigen initiatieven. Hij hoeft zich niet meer te verbergen. Hij wil zichzelf laten zien en een bijdrage leveren aan een samenleving waartoe hij behoort.

Ieder mens heeft van nature kracht en potentie. Dit geldt ook voor asielzoekers. Het Nederlandse vreemdelingenbeleid maakt asielzoekers zwak en zielig. Bij VidK benaderen we asielzoekers als mensen met behoeftes voor bed, bad en brood, een goede gezondheid, bescherming, geluk, een dagbesteding en waardigheid. In deze nieuwsbrief zult u verhalen lezen die de eigen kracht van afgewezen asielzoekers benadrukken.

Mpanzu Bamenga

 

CREATIEVE DAGBESTEDING:

EEN WEG NAAR DE ACTIVATIE,  ZELFREDZAAMHEID EN VEERKRACHT

Afgelopen maanden organiseerde Vluchtelingen in de Knel een proefproject ‘Creatieve dagbesteding’:  onder begeleiding van een groep vrijwilligers konden cliënten  deelnemen aan verschillende workshops. Initiatiefneemster Ilze Haynes licht het project toe. ‘Asielzoekers hebben vaak een zwaar leven, maar het zijn ook wilskrachtige en vastberaden mensen met hoop voor de toekomst en creativiteit om in lijn daarmee te handelen’.

“Voor de meeste asielzoekers is gedwongen nietsdoen de dagelijkse praktijk”, stelt de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) in het rapport ‘Verloren tijd’ dat vorig jaar gepubliceerd werd. “In een dergelijk sluimerbestaan verdwijnt de neiging om zelf initiatieven te nemen min of meer vanzelf.” De mogelijkheden voor asielzoekers om te werken, vrijwilligerswerk te doen, onderwijs te volgen en zelf activiteiten te organiseren zijn erg beperkt met als gevolg dat asielzoekers apathisch worden, leven in een vacuüm en niet of nauwelijks (meer) in staat zijn hun leven in eigen hand te nemen.

Helaas is bovenstaande in lijn met de ervaring die vluchtelingen in de Knel met haar cliënten heeft. (Afgewezen) vluchtelingen geven regelmatig aan dat ze ‘gedwongen nietsdoen’. Onlangs heeft Vluchtelingen in de Knel betaalbare dagbesteding in Eindhoven in kaart gebracht die toegankelijk is voor de doelgroep van de stichting. Toch willen we als stichting graag meer doen om mensen aan te spreken in hun eigen kracht en talenten en daarom zijn we met een aantal vrijwilligers om de tafel gaan zitten om een creatief dagbestedingsprogramma op poten te zetten

Waarom creatieve dagbesteding?
Veel van onze cliënten hebben traumatische ervaringen opgedaan in het land van herkomst en praten hier niet tot nauwelijks over, of vinden het moeilijk om met taal uit te drukken wat ze voelen. Creatieve dagbesteding kan dan helpend zijn, doordat hierin de zintuigen als tast, gehoor en zicht centraal staan. Het werken met creatieve werkvormen stimuleert dan niet alleen het verstand, maar ook het gevoel, de intuïtie en de verbeelding van de cliënt worden aangesproken. Door middel van spel, beweging, muziek, bijzondere taal, beeld en drama komen gevoelens die moeilijk in woorden geuit kunnen worden spelenderwijs aan bod.

De creatieve dagbesteding is in eerste instantie bedoeld om cliënten te activeren en ‘lekker bezig te laten zijn’, maar is er indirect ook zeker op gericht om gevoelens en gedachten van de cliënt een plek te leren geven. Bij het werken met creatieve werkvormen spreekt de cliënt zijn scheppende vermogen aan en zal hij vanuit zijn eigen kracht gezonde beslissingen kunnen nemen en de regie over het eigen leven mogelijk kunnen herpakken. Juist door de cliënt een mogelijkheid te geven om aan een tastbaar product te werken, kan het zo zijn dat hij (weer) leert inzien dat hij talenten en capaciteiten heeft die ingezet kunnen worden in het dagelijks leven. Daarnaast hopen we de beeldvorming van cliënten hiermee positief te beïnvloeden. (Afgewezen) vluchtelingen hebben vaak een zwaar en moeilijk leven (gehad), maar dat is niet de enige kant van het verhaal. Het zijn ook wilskrachtige en vastberaden mensen met hoop voor de toekomst en creativiteit om in lijn daarmee te handelen. Wij willen er alles aan doen om die creativiteit te bevorderen.

Concrete invulling
De eerste try-outs hebben al plaatsgevonden en zijn door cliënten positief en enthousiast ontvangen. Er zijn telkens drie verschillende creatieve werkvormen aangeboden variërend van muziek & theater tot het spuiten van graffiti.  In de loop van het najaar starten we met meer specifieke, thema-gerichte creatieve workshops.

Wil je meer weten over dit project, heb je een gouden tip of wil je zelf een creatieve bijdrage leveren om ons dagbestedingsprogramma te optimaliseren? Neem dan eens contact op met de initiatiefnemers Monike Walraven & Ilze Haynes

 

EXCURSIE NAAR HET VAN ABBEMUSEUM

Op 18 mei bracht een groep van veertig cliënten van Vluchtelingen in de Knel een bezoek aan het Van Abbemuseum, waar ze een op maat gemaakte rondleiding kregen. Een bijzondere dag voor onze cliënten én voor het museum. Yosia, een van de deelnemers, vertelt hoe hij de dag ervaren heeft.

“Het bezoek was geweldig. We werden eerst op het treinstation opgehaald door Mpanzu (medewerker Vluchtelingen in de Knel), waarna we samen naar het museum liepen.
In het museum was de sfeer goed. We werden ontvangen en kregen een goede introductie. Ze legden ons uit wat we konden verwachten te zien, en wie welke groep zou rondleiden. Het was prettig dat we in twee kleinere groepjes werden verdeeld, want dat gaf ons de ruimte vragen te stellen aan de gids. De man die onze groep een rondleiding gaf wist telkens heel goed uit te leggen wat de schilderijen waren, wie het maakte en wanneer. Hij betrok ons er in, vroeg ons wat ons opviel en wat we ontdekten op de schilderijen en tekeningen, de beelden en dingen, en om opmerkingen te maken. Ons op die manier betrekken, maakte dat we er allemaal iets van geleerd hebben.
Aan het einde kwamen we weer bij elkaar en bespraken we de rondleiding. Ik ben er zeker van dat de meesten van ons het erg leuk vonden.”

Wat ik leuk vond:

“De architectuur van het museumgebouw vond ik mooi, de v-vormige oplopende muren die de moderne architectuur laten zien. Het gebouw is op het water gebouwd. Hoewel dat misschien niet verrassend is, zat ik te denken aan de kunst die nodig is om de waterfonteinen van de grond af te bouwen – als je er goed naar kijkt, vereist dat grote kunst.

Het beeld van Auguste Rodin en veel schilderijen van Picasso waren geweldig. Ik kan me niet alle schilderijen herinneren, maar het schilderij van Adam en Eva vond ik fantastisch. Het liet de mensheid zien.
Alles bij elkaar heb ik genoten van de rondleiding.”

Ook de organisator van het Van Abbemuseum, Shafiq Omar, vond het een geslaagde middag. “Het was voor ons een heel bijzondere ervaring. Ongeveer vier keer per jaar organiseer ik een rondleiding voor nieuwkomers in Eindhoven. Nu voor de eerste keer voor mensen van Vluchtelingen in de Knel. De opkomst was uniek. Het komt niet vaak voor dat er meer mensen komen dan verwacht.” Het viel hem bovendien op hoe geïnteresseerd de cliënten waren. “Zo’n enthousiaste groep heb ik nog nooit gehad. Het was fantastisch om ze te kunnen rondleiden, zeker gezien de moeilijke situatie waarin de meesten zich zullen bevinden. Een paar mensen stelden heel goede vragen, ze hadden echt een bijzondere kijk op de kunstwerken. We gaan kijken hoe we deze mensen ook bij onze toekomstige projecten kunnen betrekken.”

 

WIST-U-DAT?

  • Er sinds het verschijnen van de vorige nieuwsbrief elf cliënten een verblijfsvergunning hebben gekregen! Het betreft twee asielvergunningen, een verblijfsvergunning in een ander Europees land, zes vergunningen op grond van schrijnendheid, een buitenschuldvergunning en een verblijfsvergunning om medische redenen.
  • Van bovenstaande cliënten vijf mensen een vergunning kregen omdat ze alsnog onder het Kinderpardon vielen.
  • Twee andere gezinnen van Vluchtelingen in de Knel nog afwachten of ze een vergunning krijgen onder het Kinderpardon.
  • Zes cliënten uitstel van vertrek toegekend hebben gekregen om medische redenen en daarmee weer recht hebben op overheidsopvang en voorzieningen.
  • Twee cliënten weer recht hebben gekregen op overheidsopvang en voorzieningen wegens een uitspraak van een rechtbank in hun asielprocedure.
  • In verband met drukte afgelopen maanden, verschijnt  de nieuwsbrief dit jaar niet vier maar drie keer.

 

Leden van het Comité van aanbeveling:

  • Zuster Veronique van Woerkum – ex-algemeen overste en houdster van de erepenning van Eindhoven.
  • Theo van Boven – emeritus hoogleraar internationaal recht.
  • Thom Aussems – directeur-bestuurder Woningbouwvereniging Trudo, Eindhoven.
  • Annelie Stevens-Ruiters – directeur GGD Brabant-Zuidoost.

 

Voortaan zelf de nieuwsbrief ontvangen?

Schrijf je hier gratis in!

Dit bericht is geplaatst in Nieuwsbrief. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *