Word donateur

Dankzij de hulp van donateurs kan Vluchtelingen in de Knel haar werk blijven doen en kunnen we vluchtelingen helpen mens te blijven in veelal onmenselijke onzekerheid.

Doneer!

Maak uw donatie over op rekeningnummer NL 72 RABO 0170025306 ten name van Vluchtelingen in de Knel te Eindhoven. Om snel en gemakkelijk een donatie te doen kunt u hier de online donatiemodule gebruiken.

Bent u al donateur? Dan bedanken wij u enorm voor uw steun en vertrouwen. Misschien kent u mensen die ook donateur van Vluchtelingen in de Knel willen worden? In uw familie- of vriendenkring of netwerk? Dan hopen wij van harte dat u ze op het werk van Vluchtelingen in de Knel opmerkzaam maakt.

ANBI-erkend

Stichting Vluchtelingen in de Knel is een ANBI-erkende goede doelen organisatie. Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en de energiebelasting. Ons RSIN nummer is 810259643.

Als donateur van Vluchtelingen in de Knel houden wij u graag op de hoogte van onze activiteiten. Vier maal per jaar ontvangt u een nieuwsbrief. En tussentijds kunt u natuurlijk altijd deze website bezoeken om op de hoogte te blijven.

U kunt bijvoorbeeld schenken via een notariële akte of nalaten. Informatie hierover vindt u hieronder.

Schenken via notariële akte

Bij het schenken via een notariële akte betaalt de fiscus mee aan uw steun aan Vluchtelingen in de Knel. Afhankelijk van uw inkomen krijgt u namelijk tot 52% belasting terug, die u – als u dat wilt – ten goede kunt laten komen aan Vluchtelingen in de Knel. U verhoogt dan uw bijdrage met het belastingvoordeel: dat kost ú niets extra en er zijn méér afgewezen vluchtelingen mee geholpen.

De voordelen op een rij:
• U kunt meer bijdragen zonder dat het u extra geld kost;
• Bedragen kleiner dan 1 procent van uw jaarinkomen zijn ook fiscaal aftrekbaar;
• U maakt langlopende projecten mede mogelijk omdat een notariële akte minimaal vijf jaar loopt;
• Vanaf 250,- per jaar neemt Vluchtelingen in de Knel de notariskosten voor haar rekening.

Neem voor vragen over schenken aan Vluchtelingen in de Knel gerust met ons op via info@vluchtelingenindeknel.nl of 040 256 95 17. Uw notaris kan u er natuurlijk ook meer over vertellen.

Nalaten

Natuurlijk denkt u bij uw testament eerst aan uw dierbaren en verwanten. Maar als u het werk van Vluchtelingen in de Knel belangrijk vindt, kunt u óók voor vluchtelingen iets doen. Dat kan door Vluchtelingen in de Knel in uw testament op te nemen.

Graag vertellen wij u daar persoonlijk meer over. Heeft u hierin interesse? Bel dan met Vluchtelingen in de Knel voor een afspraak met onze administratieve afdeling via 040 256 95 17. Natuurlijk kan uw notaris u hierover ook inlichten.