Organisatie

Vluchtelingen in de Knel De dagelijkse organisatie van Vluchtelingen in de Knel steunt op het Collegiaal Leidinggevend Team (CLT), het kernteam en de vrijwilligers. Het CLT bestaat momenteel uit 2 professionele krachten die tevens deel uitmaken van het kernteam. Dit bestaat uit 5 deskundige krachten met jarenlange ervaring op het gebied van sociale en juridische begeleiding. Een groep van bijna 80 vrijwilligers zet zich in voor sociale begeleiding, juridische begeleiding, taallessen, receptiewerk, vervoer, administratie, psychische ondersteuning, enzovoorts. Zij worden, daar waar nodig, geschoold en ondersteund door het CLT en/of het kernteam. Stichting Vluchtelingen in de Knel hanteert de volgende uitgangspunten voor de uitvoering van haar beleid

  • Doelgroep en Doelstelling, zie ‘wat doen we?’
  • Personeel:  We hebben een kleine groep professionals in dienst (ca. 4,5 FTE), die de specifieke competentie borgen die nodig is om onze doelgroep te helpen. Voor hen volgt Vluchtelingen in de Knel de COA Welzijn. Daarnaast proberen we zoveel mogelijk werk door vrijwilligers te laten uitvoeren (bijna 80)
  • We voeren een sober financieel beleid, bv door zoveel mogelijk werk en middelen ‘om niet’ te krijgen.
  • Onze financiële verantwoording (zie Jaarrekening 2015) laat een financiële buffer zien, waardoor de Stichting 3 tot 6 maanden kan doorgaan op het moment dat er belangrijke financiële bronnen wegvallen; wij vragen onze geldverstrekkers en donateurs steun om dit buffer in stand te houden en uit te bouwen.
  • Bestuur, zie ‘bestuur’
  • Ons beleidsplan sinds 2015: Beleidsplan
  • Ons meest recente jaarverslag (2015) vindt u hier