CLT

CLT staat voor Collegiaal Leidinggevend Team.

Het CLT vervult een bestuurlijke rol en een operationeel leiding gevende rol. Het is verantwoordelijk voor ontwikkeling van de organisatie, kwaliteitszorg en samenwerking. Ze formuleert het beleid, stelt het jaarverslag op en is verantwoordelijk voor een plan voor fondsenwerving & subsidie en externe vertegenwoordiging. Het CLT vervult een werkgeversrol voor vrijwilligers en betaalde medewerkers. Het is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid en het hiervoor ontwikkelen van kaders voor functionele aansturing en kwaliteitscontrole. De CLT leden besteden ongeveer 50% van hun tijd als kernteamlid aan het sociaal juridisch begeleiden van cliënten en cliëntgerichte vragen door vrijwilligers.

Het CLT bestaat momenteel uit

  • Monike Walraven
  • Anoeshka Gehring
  • Maik Dammers

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *