Wat we doen

Missie

Vluchtelingen in de Knel is een non-profit organisatie die zich sterk maakt voor de basisrechten van (afgewezen) vluchtelingen, vanuit de vaste overtuiging dat ieder mens bestaansrecht heeft.
*

Visie 

Vluchtelingen in de Knel biedt (afgewezen) vluchtelingen in Nederland ruimte om te werken aan een eigen toekomstperspectief, door deskundige hulp te geven op sociaal en juridisch gebied, eigen kracht te stimuleren en bij te dragen aan een structurele verbetering van de positie van (afgewezen) vluchtelingen in Nederland.
*

Stichting Vluchtelingen in de Knel komt op voor (afgewezen) vluchtelingen in Nederland, die wachten op hun procedure of die uitgeprocedeerd zijn maar voor wie terugkeer naar hun land van herkomst redelijkerwijs geen optie is. Omdat het niet veilig is, omdat ze ziek zijn, omdat ze geen papieren hebben. Vluchtelingen in de Knel helpt hen en biedt onder andere (juridische) begeleiding en in sommige gevallen onderdak en andere ondersteuning. Zodat zij weer aan hun toekomst kunnen werken.

Het beleidsplan geeft een verdere indruk van de missie en visie van Vluchtelingen in de Knel. Het beleidsplan kan je hier downloaden.

Het jaarverslag geeft een indruk van de activiteiten van Vluchtelingen in de Knel. Het jaarverslag van 2016 vind je hier.

De jaarrekening van 2016 vind je hier.

(Oudere jaarverslagen: 2015, 2013, 2012)