Basisrechten

Een van de kernwaarden waar Vluchtelingen in de Knel is basisrechten. Elk mens heeft deze rechten ongeacht status. Hier maakt de stichting zich hard voor, zodat elke (afgewezen) vluchteling hier toegang toe kan krijgen. Dit gebeurt zowel individueel als voor bepaalde groepen.  We denken hierbij aan onder andere:

A. Voedsel & kleding

B. Medisch noodzakelijke gezondheidszorg

C. Toegang tot het Nederlandse rechtssysteem

D. Gezinsleven

E. Bewegingsvrijheid

F. Persoonlijke ontwikkeling

Voor een brochure rondom basisrechten voor (afgewezen) vluchtelingen in Eindhoven die de stichting met ondersteuning van de gemeente Eindhoven heeft ontwikkeld: Groene.Boekje.versie2014
Indien uw instelling hiervan een aantal papieren exemplaren wenst te ontvangen kunt u ons een bericht sturen.

Een voorbeeld onder C. is de aandacht voor de mogelijkheid voor het doen van Veilig Aangifte als onze cliënten slachtoffer of getuige zijn van een misdrijf. Onze zorg is dat dit mogelijk moet zijn, zonder dat ze zelf in vreemdelingendetentie worden gezet. Hiertoe hebben we in 2014 in overleg met de gemeente Eindhoven een onderzoek laten uitvoeren door oa professor van Kalmthout en het Rapport Veilig Aangifte ongedocumenteerden hebben we in januari 2015 aangeboden aan Wethouder Scholten en op verzoek de maand erna toegelicht in de gemeenteraad. De mogelijkheid bestaat om bij volmacht aangifte te doen. Dit hebben medewerkers van de stichting namens cliënten ook al kunnen doen. Ons streven blijf dat mensen persoonlijk aangifte kunnen doen, zowel omdat slachtoffers zelf het beste verslag kunnen doen aan de politie alsook omdat in heterdaad-situaties daders dan opgepakt kunnen worden. In vervolg hierop zijn we in gesprek met de politie om afspraken te maken die bijdragen aan deze mogelijkheid.