Doelgroep

De doelgroep van Vluchtelingen in de Knel zijn (Afgewezen) vluchtelingen.

Daarmee bedoelen we:

Vreemdelingen afkomstig van buiten Europa die in Nederland om bescherming hebben gevraagd, maar die niet hebben gekregen. Zij hebben geen recht (meer) op overheidsvoorzieningen of werk en komen op straat terecht. Het kan gaan om afgewezen asielzoekers voor wie terugkeer redelijkerwijs geen optie is, slachtoffers van mensenhandel, vreemdelingen die hun procedure op straat moeten afwachten of vreemdelingen die willen terugkeren naar het land van herkomst en tijd nodig hebben voor de voorbereiding.

Daarnaast is er de groep onverzekerbare Niet-Europese vreemdelingen die niet om bescherming hebben gevraagd. We helpen hen met bemiddeling tot medische zorg. In voorkomende schrijnende situaties bieden we deze laatste groep ook sociaal-juridische begeleiding.