Doelstelling

De doelstelling van Vluchtelingen in de Knel is:

Met de beschikbare middelen zoveel mogelijk (afgewezen) vluchtelingen helpen om een duurzaam toekomstperspectief te realiseren en hun basisrechten te doen gelden.
Wezenlijk hiervoor is het bijdragen aan de publieke bewustwording van de situatie van (afgewezen) vluchtelingen in Nederland.
De doelstelling wordt bereikt mede door beïnvloeding van het overheidsbeleid met betrekking tot (afgewezen) vluchtelingen en hun rechten.