Samenwerking

Onze oude website (tot maart 2011) kun je in het archief bekijken.

Vluchtelingen in de Knel werkt samen met vele partners in hun werk met en voor (afgewezen) vluchtelingen. Waaronder:

Eindhoven

Vluchtelingen in de Knel (eigen website)

basisrechten.nl/eindhoven (Vluchtelingen in de Knel heeft met de gemeente Eindhoven ook een papieren basisrechten-boekje uitgegeven. Dit is per mail op te vragen)

Het Kloosterhof van Gestel (de locatie van ons kantoor)

Hoogstraatgemeenschap (oorspronkelijk begonnen de Zusters van Liefde de opvang voor vluchtelingen 30 jaar geleden en collega ‘organisatie’ in het Kloosterhof van Gestel)

Emmaus Eindhoven (collega organisatie in het Kloosterhof van Gestel)

Omslag (collega organisatie in het Kloosterhof van Gestel)

Heelsaem (collega organisatie in het Kloosterhof van Gestel)

Humaan Omgaan met Vluchtelingen (om samen evenementen te organiseren om de doelgroep onder de aandacht te brengen)

VluchtelingenWerk Eindhoven (doelgroep =  statushouders)

Neos (tijdelijke nachtopvang)

Leger des Heils (dagopvang)

Open Huis Catharina Kerk  (dagopvang)

Humanitas

Rode Kruis Eindhoven (voor tracings)

Amnesty International Eindhoven

Jongerenhuis Eindhoven

GGzE: Idiomes, crisisdienst, psychotrauma (behandeling en crisiszorg)

GGD Eindhoven

Bemoeizorg

(Huis)artsen, fysiotherapeuten, ziekenhuizen, tandartsen, verloskundigen, kraamzorg

 

Nederland (landelijk)

Defence for Children

Reinier van Arkel Groep (psychotrauma centrum)

Stichting LOS, het Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt voor mensen en organisaties die betrokken zijn bij ongedocumenteerden.

Coa

Advocaten

VluchtelingenWerk Nederland

Actie agenda!

 

Internationaal

Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants

www.facebook.com/humaanasielbeleid