Vluchtelingen in de Knel is een non-profit organisatie die zich sterk maakt voor de basisrechten van (afgewezen) vluchtelingen, vanuit de vaste overtuiging dat ieder mens bestaansrecht heeft.

Oorlog, dictatuur, vervolging en marteling en met vluchten is het nog niet voorbij. Vluchtelingen die in Nederland bescherming vragen, leven vaak in grote onzekerheid. (Afgewezen) vluchtelingen die hun vervolgprocedure afwachten of niet kunnen of durven terugkeren, moeten op straat overleven of worden gevangen gezet. Ze mogen niet werken, niet wonen, niet bestaan. Vluchtelingen in de Knel wil een medestander zijn, opkomen voor de rechten van (ex)vluchtelingen zowel juridisch als medisch en sociaal, vanuit compassie en medemenselijkheid.

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? U kunt zich hier aanmelden.

Vluchtelingen in de Knel is a non-profit organization that stands up for the basic rights of (rejected) refugees, based on the firm conviction that every person has the right to exist.

War, dictatorship, persecution and torture and even after fleeing the country it does not get over yet. Refugees who ask for protection in the Netherlands often live in great uncertainty. (Rejected) refugees who are awaiting their follow-up procedures or are unable to return must survive on the streets or be imprisoned. They can not work, can not live in the society, they simply do not exist. Vluchtelingen in de Knel wants to be an ally, wants to stand up for the rights of refugees, both legally, medically and socially, out of compassion and fellowship. 

Would you like to receive our newsletter, please subscribe here.