Vraag een voorlichting of informatiepakket aan // Request a lecture of an information packet

English follows Dutch

U kunt de doelgroep van Vluchtelingen in de Knel helpen door de bewustwording van de positie van afgewezen vluchtelingen in Nederland te vergroten.

You can help the target group of Vluchtelingen in de Knel by increasing the awareness of the position of rejected refugees in the Netherlands.

Voorlichtingen

Vluchtelingen in de Knel geeft graag voorlichtingen indien onze bezetting dit toelaat. De stichting heeft een informatief spel ontwikkeld waarmee men zich in de huid van een afgewezen vluchteling kan verplaatsen. Op deze manier wordt op een informatieve doch confronterende manier de positie van afgewezen vluchtelingen uiteengezet.

Wilt u informatie over het aanvragen van een voorlichting? Stuur dan een mail naar communicatie@vluchtelingenindeknel.nl of bel naar 040 256 95 17.

Information

Vluchtelingen in de Knel are happy to provide information if our occupation permits. The foundation has developed an informative game with which one can very well understand the situation of a rejected refugee. In this way, the position of rejected refugees is explained in an informative yet confrontational manner.

Would you like to know how to request such information?  Send a mail to communicatie@vluchtelingenindeknel.nl or call 040 256 95 17.

Informatiepakketten

Daarnaast kunnen wij u een informatiepakket opsturen met een brochure over basisrechten, nieuwsbrieven van Vluchtelingen in de Knel en flyers. De brochure over basisrechten, het ‘Groene Boekje’ is ook online te bekijken.

Wilt u een informatiepakket aanvragen? Stuur dan een mail naar communicatie@vluchtelingenindeknel.nl of bel naar 040 256 95 17.

Information booklet

We can also send you an information folder with a brochure about basic rights, newsletters from Refugees in the Knel and flyers. The brochure on basic rights, the ‘Green Booklet’ can also be viewed online.

Would you like to request an information packet? Send a mail to communicatie@vluchtelingenindeknel.nl or call 040 256 95 17.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Stichting Vluchtelingen in de Knel verstuurt ongeveer vier keer per jaar een nieuwsbrief aan haar donateurs en andere geïnteresseerden. Deze nieuwsbrief wordt bij voorkeur digitaal naar u verstuurd maar kan indien nodig ook per post gestuurd worden.

Wilt u middels het ontvangen van de nieuwsbrief op de hoogte blijven van ons werk? Stuur dan een mailtje naar communicatie@vluchtelingenindeknel.nl met als onderwerp ‘aanmelden nieuwsbrief’ of bel naar 040 256 95 17.

Subscribe to the newsletter

Stichting Vluchtelingen in de Knel sends a newsletter to its donors and other interested parties about four times a year. This newsletter is preferably sent to you digitally but can also be sent by post if necessary.

Do you want to stay informed about our work by receiving the newsletter? Send an email to communicatie@vluchtelingenindeknel.nl with the subject ‘sign up newsletter’ or call 040 256 95 17.