Vraag een voorlichting of informatiepakket aan // Request a lecture of an information packet

U kunt de doelgroep van Vluchtelingen in de Knel helpen door de bewustwording van de positie van afgewezen vluchtelingen in Nederland te vergroten.

Voorlichtingen

Vluchtelingen in de Knel geeft graag voorlichtingen indien onze bezetting dit toelaat. De stichting heeft een informatief spel ontwikkeld waarmee men zich in de huid van een afgewezen vluchteling kan verplaatsen. Op deze manier wordt op een informatieve doch confronterende manier de positie van afgewezen vluchtelingen uiteengezet.

Wilt u informatie over het aanvragen van een voorlichting? Stuur dan een mail naar communicatie@vluchtelingenindeknel.nl of bel naar 040 256 95 17.

Informatiepakketten

Daarnaast kunnen wij u een informatiepakket opsturen met een brochure over basisrechten, nieuwsbrieven van Vluchtelingen in de Knel en flyers. De brochure over basisrechten, het ‘Groene Boekje’ is ook online te bekijken.

Wilt u een informatiepakket aanvragen? Stuur dan een mail naar communicatie@vluchtelingenindeknel.nl of bel naar 040 256 95 17.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Stichting Vluchtelingen in de Knel verstuurt ongeveer vier keer per jaar een nieuwsbrief aan haar donateurs en andere geïnteresseerden. Deze nieuwsbrief wordt bij voorkeur digitaal naar u verstuurd maar kan indien nodig ook per post gestuurd worden.

Wilt u middels het ontvangen van de nieuwsbrief op de hoogte blijven van ons werk? Stuur dan een mailtje naar communicatie@vluchtelingenindeknel.nl met als onderwerp ‘aanmelden nieuwsbrief’ of bel naar 040 256 95 17.