Geef je op als buddy!

Geplaatst in Actueel | Een reactie plaatsen

Eindelijk een verblijfsvergunning voor Ethiopische activist Asim

Zo’n twee jaar geleden betrad Asim voor het eerst ons kantoor. Hij had het AZC moeten verlaten en leefde op straat. Zijn verzoek om asiel was tot twee keer toe door zowel de IND en de rechtbank afgewezen. Wij bestudeerden zijn dossier en zagen kansen. Vanuit het ‘Rechtmatigenproject’ ontving Asim anderhalf jaar lang onderdak, sociale ondersteuning en juridische hulp.

Asim is de zoon van een politiek actieve Oromo-vader. De Oromo is een omvangrijke etnische groep in Ethiopië. Door de Ethiopische regering wordt deze groep echter systematisch gemarginaliseerd. Veel Oromo’s sluiten zich daarom aan bij het ‘Oromo Liberation Front’ (OLF). De leden van deze verzetsgroep worden door de Ethiopische regering als terroristen gezien.

De politieke activiteiten van zijn vader én zijn eigen sympathie voor het OLF zorgen er voor dat Asim in een Ethiopische gevangenis belandt waar hij ook gemarteld wordt. Wanneer tijdens een grote storm de kans zich voordoet om te vluchten maakt hij hier natuurlijk gebruik van.

Nederland blijkt uiteindelijk het eindpunt van zijn reis. In Nederland zet Asim zijn politieke activiteiten voort, onder meer door deelname aan demonstraties tegen het Ethiopische regime. Tijdens deze demonstraties spreekt hij zich publiekelijk uit tegen de overheid van zijn land. Zijn speeches worden uitgezonden door Oromia Media Network, een ‘verboden’ zender die honderdduizenden Oromo’s over de hele wereld bereikt.

Het zijn uiteindelijk deze activiteiten die de IND doen besluiten Asim alsnog een asielvergunning toe te kennen. Twee jaar na Asim’s opvangaanvraag bij Vluchtelingen in de Knel ziet zijn leven en toekomst er compleet anders uit. Vorige week kreeg hij de sleutel van zijn studio in Den Bosch. Over een paar maanden kan hij zijn vrouw naar Nederland laten komen. Nederland is een actieve burger rijker. Asim kan nu blijven strijden voor een rechtvaardiger Ethiopië zonder bang te zijn voor de consequenties van zijn activisme.

(Asim is niet zijn echte naam)

Geplaatst in Actueel | Een reactie plaatsen

Bijna ingeburgerd… wordt ineens je vergunning ingetrokken!

Wanneer een vluchteling in Nederland een asielstatus krijgt, is dit de eerste keer altijd voor ‘bepaalde tijd’. Na vijf jaar moet een verlengingsaanvraag ingediend worden. Die verlenging wordt alleen toegekend als iemand geen gevaar is voor de openbare orde, nog steeds in Nederland verblijft én als de reden waarvoor die persoon asiel heeft gekregen nog steeds bestaat.

Deze laatstgenoemde vereiste zorgt ervoor dat de afgelopen jaren steeds meer vluchtelingen hun verblijfsvergunning ‘kwijtraken’. Een groot deel hiervan komt uit Irak of Libië. Zij kregen jaren geleden hun asielvergunning niet op grond van persoonlijke vrees voor vervolging (zoals etniciteit, geaardheid, sociale positie, politieke vervolging, etc.) maar op grond van de algemene slechte veiligheidssituatie in hun landen van herkomst. Op dit moment krijgen bijvoorbeeld mensen uit Syrië veelal op diezelfde grond een asielvergunning.

Inmiddels zijn delen van Irak en Libië door de Nederlandse regering ‘veilig’ verklaard, waardoor vergunningen ingetrokken of niet verlengd worden. Hierdoor belanden mensen die hun leven in Nederland hebben opgebouwd ineens op straat met het risico te worden uitgezet. Mensen die in Nederland gewerkt en gestudeerd hebben. Kinderen die in Nederland naar school zijn gegaan.  Ze moeten terug, want hun landen zijn ‘veilig’.

Irakezen kunnen gedeporteerd worden naar Bagdad omdat het als een veilig vestigingsalternatief wordt beschouwd. Burgers van Libië, een land waar drie regeringen met elkaar om de macht wedijveren, zouden veilig naar Tripoli of Benghazi kunnen. Het maakt daarbij niet uit of iemand uit die hoofdstad komt of uit een gebied waar het nog wel onveilig is – zoals Anbar of Ninewa in Irak, waar hevig gevochten wordt tussen regeringstroepen en rebellen.

Het is erg pijnlijk om deze groep mensen aan de balie te hebben. Velen van hen hebben zich nooit beseft dat de bescherming van de Nederlandse overheid dusdanig tijdelijk zou zijn. Sommigen zijn halsoverkop hun woning ontvlucht en hebben opnieuw alles achtergelaten omdat de vreemdelingenpolitie op de stoep stond om hen ‘naar huis’ te brengen.

Het Nederlandse asielbeleid is grillig en onvoorspelbaar. In het regeerakkoord staat het voornemen om een asielvergunning is eerste instantie voor drie jaar te gaan verlenen. Daarna kan men in aanmerking komen voor een vergunning voor nog eens twee jaar. Wie na deze twee tijdelijke verblijfsvergunningen nog steeds voldoet aan de eisen voor een vluchtelingenstatus krijgt een vergunning voor onbepaalde tijd.

Geplaatst in Actueel | Een reactie plaatsen

Recent external newsletter Vluchtelingen in de Knel in English

If you do not understand Dutch, but are curious about the work of Vluchtelingen in de Knel, read the translation of our latest newsletter!

Geplaatst in Actueel | Een reactie plaatsen

Samen in de strijd tegen staatloosheid

Onderstaand filmpje is van Kompass, een organisatie die – net als Vluchtelingen in de Knel – o.a. strijdt tegen staatloosheid.

Zonder Papieren Kom je Nergens

BREAKING NEWS: Staatlozen bezitten geen nationaliteit en worden door geen enkele staat in de wereld als hun onderdaan erkend. Nederland heeft de statenloosheidsverdragen ondertekent en een kleine groep staatlozen in Nederland is door de gemeente geregistreerd in de Basisregistratie Personen. Echter, een grotere groep staat geregistreerd als ‘nationaliteit onbekend’. Ze vallen onder een gekke juridische status die vele landen niet kennen. Een categorie die er ook niet zou moeten kunnen zijn; want je kunt er geen (basale) rechten aan ontlenen. Het gaat soms zelfs om kinderen; in Nederland geboren. Ze worden van het kastje naar de muur gestuurd. Samen met Maarten van Ooijen, Don Ceder, de ChristenUnie in Utrecht, onze partner Askv Steunpunt Vluchtelingen en alle juridische experts werken we vanaf vandaag aan een oplossing uit deze Kafkaeske situatie. Utrecht gaat zich landelijk inzetten voor sluitende wetgeving en geeft lokaal het goede voorbeeld. Juist in een overgeorganiseerde bureaucratie als de Nederlandse is de positie van de staatloze een nachtmerrie waaruit je niet of nooit kunt ontwaken.

Geplaatst door Kompass. Mensenrechten Dichtbij op vrijdag 16 maart 2018

Wat is dat, staatloosheid? Staatlozen bezitten geen nationaliteit en worden door geen enkele staat in de wereld als hun onderdaan erkend. Nederland heeft de statenloosheidsverdragen ondertekent en een kleine groep staatlozen in Nederland is door de gemeente geregistreerd in de Basisregistratie Personen.

Echter, een grotere groep staat geregistreerd als ‘nationaliteit onbekend’. Ze vallen onder een gekke juridische status die vele landen niet kennen. Een categorie die er ook niet zou moeten kunnen zijn; want je kunt er geen (basale) rechten aan ontlenen. Het gaat soms zelfs om kinderen; in Nederland geboren. Ze worden van het kastje naar de muur gestuurd.

Juist in een overgeorganiseerde bureaucratie als de Nederlandse is de positie van de staatloze een nachtmerrie waaruit je niet of nooit kunt ontwaken. Enkele cliënten van onze stichting vallen in deze categorie.

Kompass zet zich samen met haar partners binnen de gemeente Utrecht in voor sluitende wetgeving en geeft lokaal het goede voorbeeld. Wij hopen dat de landelijke politiek zich ook (meer) zal inzetten voor het oplossen van de kafkaëske situatie waarin staatlozen zich bevinden.

Geplaatst in Actueel | Een reactie plaatsen

Maak kennis met vrijwilligerswerk bij ‘Eindhoven doet goed’

Vrijwilligerswerk… je betaalt er natuurlijk niet je boodschappen mee, maar wat levert het je wel op? Geluk? Gezelligheid? Kennis? Kom het ontdekken!

Op woensdag 21 maart zijn wij aanwezig bij het evenement ‘Eindhoven doet goed!’ van ‘Eindhoven Doet’. In het van Abbe Museum gaan we van 19.30 tot 21.30 uur op zoek naar nieuwe vrijwilligers.

De avond wordt geopend door niemand minder dan cabaretier Leon van der Zanden! Entree is gratis, dus kom vooral even snuffelen.

Geplaatst in Actueel | Een reactie plaatsen

Teken de petitie: Stop gedwongen terugkeer naar onveilig Afghanistan!

De afgelopen maanden ontvangt Vluchtelingen in de Knel veel hulpvragen van afgewezen Afghaanse vluchtelingen.

Hoewel de Nederlandse immigratiedienst IND hun asielrelaas vaak wel geloofwaardig acht, worden de risico’s bij terugkeer naar Afghanistan meestal niet erkend. De hoofdstad van Afghanistan, Kabul, zou voor de meeste Afghanen veilig genoeg zijn om zich te (her-)vestigen.

De politieke situatie in Afghanistan verslechtert voortdurend. Bommen, zelfmoordaanvallen, vervolging van religieuze, etnische en seksuele minderheden, gedwongen ronseling van kinderen en marteling zijn een dagelijkse realiteit.

Vluchtelingen in de Knel is dan ook van mening dat de Nederlandse overheid moet stoppen met het uitzetten van ‘uitgeprocedeerde’ asielzoekers naar Afghanistan en dat zij de asielaanvragen van Afghanen op een andere manier moeten beoordelen.

Vind jij dat ook? Teken dan de petitie van o.a. Amnesty en Vluchtelingenwerk Nederland: https://secure.amnesty.nl/petitie_afghanistan

(Foto: AP)

Geplaatst in Actueel | Getagged , , , , | Een reactie plaatsen