Celebration of the opening of the new office

21 May 2018 was a special evening in the Sint Lambertuskerk on Hoogstraat in Eindhoven. It was the occasion to celebrate the opening of the new building of the organization Vluchteling in de Knel. They chose to celebrate with a vibrant reading and debate evening with well- known speakers. The theme of the evening was “Afgewezen vluchtelingen in Eindhoven: wensen, mogelijkheden en zorgen voor de toekomst’. (Refused Refugees in Eindhoven: wishes, possibilities and concerns for the Future).

The two main speakers of the evening were the city council member Renate Richters (wethouder, Care, well- being and Poverty reduction) and the advocate Pim Fischer.

The evening opened with Ms Veronika Pisorn telling the audience about how Vluchteling in de Knel have been helping the Refugees who have been refused stay.

Later Ms Richters spoke on why the municipality of Eindhoven is committed for rejected refugees and how the municipality wish to continue working for this group.

Pim Fischer has been working for the target groups since many years and spoke about the socio- economic rights of the excluded group.

The audience also got to hear about the experiences of two refugees who were helped by Vluchteling in de Knel.

The evening ended with the opening of the building by Sister Bets and was followed by a festive get together.

A report by Chaitali Sengupta

Geplaatst in Actueel | Een reactie plaatsen

Meet and Eat op de Dag van de Vluchteling

Op 20 juni is het de Dag van de Vluchteling. Daarom nodigen cliënten van stichting Vluchtelingen in de Knel geïnteresseerde Eindhovenaren uit voor een diner in de prachtige tuin van de Hoogstraatgemeenschap in Gestel.

Het diner zal invloeden hebben uit Afrika en het Midden-Oosten. Tijdens het diner vertellen afgewezen vluchtelingen hun verhalen. Er is ruimte om in gesprek te gaan en elkaar beter te leren kennen en begrijpen.

Het diner vindt plaats op 20 juni om 18.00 uur op de Hoogstraat 301A. Vanwege een beperkt aantal plaatsen kunnen alleen mensen die zich hebben opgegeven deelnemen. Dit kan door een mail te sturen naar info@vluchtelingenindeknel.nl.

Geplaatst in Actueel | Een reactie plaatsen

Opening nieuwe kantoor Vluchtelingen in de Knel

Ons kantoor heeft een opknapbeurt gehad en we zijn eindelijk (bijna) klaar. Om te vieren dat we weer hard aan de slag kunnen in ons nieuwe kantoor nodigen we jullie van harte uit voor de opening op 23 mei.
 

LET OP: AANMELDEN IS VERPLICHT! Deelname is gratis.

Aanmelden kan door een mail te sturen naar info@vluchtelingenindeknel.nl.

 
Planning:
19.00 uur inloop
19.15 uur start
21.15 uur afsluiting
en borrelDe sprekers van de avond zijn:

– Renate Richters, wethouder zorg, welzijn en armoedebestrijding.
We hebben Renate Richters uitgenodigd om te komen vertellen
over de redenen waarom Eindhoven zorg draagt voor afgewezen
vluchtelingen en hoe Eindhoven in de toekomst zorg wil
blijven dragen voor deze groep vluchtelingen.– Veronika Pisorn. Onze collega Veronika gaat vertellen over de redenen waarom VidK zich al jarenlang inzet voor afgewezen vluchtelingen in Eindhoven en waarom wij verwachten dat dit in de toekomst nodig zal blijven.

– Advocaat Pim Fischer. Hij zal vertellen over de juridische
ontwikkelingen van de afgelopen periode en wat dit voor de
toekomst zal betekenen.

– Twee cliënten . Zij zullen vertellen over hun ervaringen als afgewezen asielzoeker. Wat heeft de stichting voor hen betekend en hoe ziet goede hulpverlening aan afgewezen vluchtelingen er volgens hen uit?

Na een plenaire vragenronde zal de avond worden afgesloten
met een feestelijke borrel.

 

Geplaatst in Actueel | Een reactie plaatsen

Nieuwsbrief Vluchtelingen in de Knel (mei 2018)

Onze nieuwsbrief gaat dit kwartaal over gezinsleven. Er zijn de afgelopen maanden veel juridische ontwikkelingen geweest op dat gebied. De nieuwsbrief geeft zowel achtergrondinformatie als actuele casussen. Lees het hier!

Geplaatst in Actueel | Een reactie plaatsen

Geef je op als buddy!

Geplaatst in Actueel | Een reactie plaatsen

Eindelijk een verblijfsvergunning voor Ethiopische activist Asim

Zo’n twee jaar geleden betrad Asim voor het eerst ons kantoor. Hij had het AZC moeten verlaten en leefde op straat. Zijn verzoek om asiel was tot twee keer toe door zowel de IND en de rechtbank afgewezen. Wij bestudeerden zijn dossier en zagen kansen. Vanuit het ‘Rechtmatigenproject’ ontving Asim anderhalf jaar lang onderdak, sociale ondersteuning en juridische hulp.

Asim is de zoon van een politiek actieve Oromo-vader. De Oromo is een omvangrijke etnische groep in Ethiopië. Door de Ethiopische regering wordt deze groep echter systematisch gemarginaliseerd. Veel Oromo’s sluiten zich daarom aan bij het ‘Oromo Liberation Front’ (OLF). De leden van deze verzetsgroep worden door de Ethiopische regering als terroristen gezien.

De politieke activiteiten van zijn vader én zijn eigen sympathie voor het OLF zorgen er voor dat Asim in een Ethiopische gevangenis belandt waar hij ook gemarteld wordt. Wanneer tijdens een grote storm de kans zich voordoet om te vluchten maakt hij hier natuurlijk gebruik van.

Nederland blijkt uiteindelijk het eindpunt van zijn reis. In Nederland zet Asim zijn politieke activiteiten voort, onder meer door deelname aan demonstraties tegen het Ethiopische regime. Tijdens deze demonstraties spreekt hij zich publiekelijk uit tegen de overheid van zijn land. Zijn speeches worden uitgezonden door Oromia Media Network, een ‘verboden’ zender die honderdduizenden Oromo’s over de hele wereld bereikt.

Het zijn uiteindelijk deze activiteiten die de IND doen besluiten Asim alsnog een asielvergunning toe te kennen. Twee jaar na Asim’s opvangaanvraag bij Vluchtelingen in de Knel ziet zijn leven en toekomst er compleet anders uit. Vorige week kreeg hij de sleutel van zijn studio in Den Bosch. Over een paar maanden kan hij zijn vrouw naar Nederland laten komen. Nederland is een actieve burger rijker. Asim kan nu blijven strijden voor een rechtvaardiger Ethiopië zonder bang te zijn voor de consequenties van zijn activisme.

(Asim is niet zijn echte naam)

Geplaatst in Actueel | Een reactie plaatsen

Bijna ingeburgerd… wordt ineens je vergunning ingetrokken!

Wanneer een vluchteling in Nederland een asielstatus krijgt, is dit de eerste keer altijd voor ‘bepaalde tijd’. Na vijf jaar moet een verlengingsaanvraag ingediend worden. Die verlenging wordt alleen toegekend als iemand geen gevaar is voor de openbare orde, nog steeds in Nederland verblijft én als de reden waarvoor die persoon asiel heeft gekregen nog steeds bestaat.

Deze laatstgenoemde vereiste zorgt ervoor dat de afgelopen jaren steeds meer vluchtelingen hun verblijfsvergunning ‘kwijtraken’. Een groot deel hiervan komt uit Irak of Libië. Zij kregen jaren geleden hun asielvergunning niet op grond van persoonlijke vrees voor vervolging (zoals etniciteit, geaardheid, sociale positie, politieke vervolging, etc.) maar op grond van de algemene slechte veiligheidssituatie in hun landen van herkomst. Op dit moment krijgen bijvoorbeeld mensen uit Syrië veelal op diezelfde grond een asielvergunning.

Inmiddels zijn delen van Irak en Libië door de Nederlandse regering ‘veilig’ verklaard, waardoor vergunningen ingetrokken of niet verlengd worden. Hierdoor belanden mensen die hun leven in Nederland hebben opgebouwd ineens op straat met het risico te worden uitgezet. Mensen die in Nederland gewerkt en gestudeerd hebben. Kinderen die in Nederland naar school zijn gegaan.  Ze moeten terug, want hun landen zijn ‘veilig’.

Irakezen kunnen gedeporteerd worden naar Bagdad omdat het als een veilig vestigingsalternatief wordt beschouwd. Burgers van Libië, een land waar drie regeringen met elkaar om de macht wedijveren, zouden veilig naar Tripoli of Benghazi kunnen. Het maakt daarbij niet uit of iemand uit die hoofdstad komt of uit een gebied waar het nog wel onveilig is – zoals Anbar of Ninewa in Irak, waar hevig gevochten wordt tussen regeringstroepen en rebellen.

Het is erg pijnlijk om deze groep mensen aan de balie te hebben. Velen van hen hebben zich nooit beseft dat de bescherming van de Nederlandse overheid dusdanig tijdelijk zou zijn. Sommigen zijn halsoverkop hun woning ontvlucht en hebben opnieuw alles achtergelaten omdat de vreemdelingenpolitie op de stoep stond om hen ‘naar huis’ te brengen.

Het Nederlandse asielbeleid is grillig en onvoorspelbaar. In het regeerakkoord staat het voornemen om een asielvergunning is eerste instantie voor drie jaar te gaan verlenen. Daarna kan men in aanmerking komen voor een vergunning voor nog eens twee jaar. Wie na deze twee tijdelijke verblijfsvergunningen nog steeds voldoet aan de eisen voor een vluchtelingenstatus krijgt een vergunning voor onbepaalde tijd.

Geplaatst in Actueel | Een reactie plaatsen

Recent external newsletter Vluchtelingen in de Knel in English

If you do not understand Dutch, but are curious about the work of Vluchtelingen in de Knel, read the translation of our latest newsletter!

Geplaatst in Actueel | Een reactie plaatsen

Samen in de strijd tegen staatloosheid

Onderstaand filmpje is van Kompass, een organisatie die – net als Vluchtelingen in de Knel – o.a. strijdt tegen staatloosheid.

Zonder Papieren Kom je Nergens

BREAKING NEWS: Staatlozen bezitten geen nationaliteit en worden door geen enkele staat in de wereld als hun onderdaan erkend. Nederland heeft de statenloosheidsverdragen ondertekent en een kleine groep staatlozen in Nederland is door de gemeente geregistreerd in de Basisregistratie Personen. Echter, een grotere groep staat geregistreerd als ‘nationaliteit onbekend’. Ze vallen onder een gekke juridische status die vele landen niet kennen. Een categorie die er ook niet zou moeten kunnen zijn; want je kunt er geen (basale) rechten aan ontlenen. Het gaat soms zelfs om kinderen; in Nederland geboren. Ze worden van het kastje naar de muur gestuurd. Samen met Maarten van Ooijen, Don Ceder, de ChristenUnie in Utrecht, onze partner Askv Steunpunt Vluchtelingen en alle juridische experts werken we vanaf vandaag aan een oplossing uit deze Kafkaeske situatie. Utrecht gaat zich landelijk inzetten voor sluitende wetgeving en geeft lokaal het goede voorbeeld. Juist in een overgeorganiseerde bureaucratie als de Nederlandse is de positie van de staatloze een nachtmerrie waaruit je niet of nooit kunt ontwaken.

Geplaatst door Kompass. Mensenrechten Dichtbij op vrijdag 16 maart 2018

Wat is dat, staatloosheid? Staatlozen bezitten geen nationaliteit en worden door geen enkele staat in de wereld als hun onderdaan erkend. Nederland heeft de statenloosheidsverdragen ondertekent en een kleine groep staatlozen in Nederland is door de gemeente geregistreerd in de Basisregistratie Personen.

Echter, een grotere groep staat geregistreerd als ‘nationaliteit onbekend’. Ze vallen onder een gekke juridische status die vele landen niet kennen. Een categorie die er ook niet zou moeten kunnen zijn; want je kunt er geen (basale) rechten aan ontlenen. Het gaat soms zelfs om kinderen; in Nederland geboren. Ze worden van het kastje naar de muur gestuurd.

Juist in een overgeorganiseerde bureaucratie als de Nederlandse is de positie van de staatloze een nachtmerrie waaruit je niet of nooit kunt ontwaken. Enkele cliënten van onze stichting vallen in deze categorie.

Kompass zet zich samen met haar partners binnen de gemeente Utrecht in voor sluitende wetgeving en geeft lokaal het goede voorbeeld. Wij hopen dat de landelijke politiek zich ook (meer) zal inzetten voor het oplossen van de kafkaëske situatie waarin staatlozen zich bevinden.

Geplaatst in Actueel | Een reactie plaatsen

Maak kennis met vrijwilligerswerk bij ‘Eindhoven doet goed’

Vrijwilligerswerk… je betaalt er natuurlijk niet je boodschappen mee, maar wat levert het je wel op? Geluk? Gezelligheid? Kennis? Kom het ontdekken!

Op woensdag 21 maart zijn wij aanwezig bij het evenement ‘Eindhoven doet goed!’ van ‘Eindhoven Doet’. In het van Abbe Museum gaan we van 19.30 tot 21.30 uur op zoek naar nieuwe vrijwilligers.

De avond wordt geopend door niemand minder dan cabaretier Leon van der Zanden! Entree is gratis, dus kom vooral even snuffelen.

Geplaatst in Actueel | Een reactie plaatsen