Opvang en begeleiding aanvragen // Request shelter and support

English follows Dutch

Voor al het onderstaande geldt dat Stichting Vluchtelingen in de Knel eerst een gesprek zal aangaan met de persoon die om ondersteuning vraagt. Op die manier bekijken we wat de mogelijkheden zijn.

For all of the following issues, Stichting Vluchtelingen in de Knel will first have a conversation with the person who asks for support. In this way we look at what the individual possibilities are. 

Ik heb opvang nodig

Afgewezen vluchtelingen in Nederland die geen recht (meer) hebben op overheidsvoorzieningen kunnen een opvangaanvraag doen bij Vluchtelingen in de Knel.
Bij de opvangaanvraag bestuderen wij onder meer de kansen voor succesvolle juridische begeleiding. Wilt u ons om opvang en begeleiding vragen? Hier vindt u meer informatie.

I need shelter

Refused refugees in the Netherlands who are no longer entitled to government provisions can request for shelter from the organisation Vluchtelingen in de Knel.
If you make a shelter request, we study your asylum file. The possibility of support depends, among other things, on legal perspective. Would you like to request shelter or legal support? You will find more information here

Ik heb juridische begeleiding nodig

Afgewezen vluchtelingen die reeds in centrumgemeente Eindhoven woonachtig zijn en juridische begeleiding willen, kunnen hun juridische vragen aan ons voorleggen. Wij gaan dan kijken of er volgens ons mogelijkheden zijn om juridisch te begeleiden of advies te geven. Het kan hierbij gaan om de voorbereiding van een asielaanvraag, maar ook om gezinsprocedures en zaken als erkenning en gezag. Heeft u juridische begeleiding nodig? Hier vindt u meer informatie.

 

Ik heb medische hulp nodig

Afgewezen vluchtelingen en ongedocumenteerde migranten kunnen zich vanwege hun verblijfsrechtelijke positie in Nederland niet verzekeren tegen ziektekosten. Omdat zij ook geen inkomsten mogen vergaren, zijn ze financieel niet daadkrachtig om zelf de nodige medische zorg te betalen. Vluchtelingen in de Knel bemiddelt voor haar cliënten zodat zij toch de medisch noodzakelijke zorg kunnen krijgen waar ze volgens de Nederlandse wet recht op hebben.

Medische bemiddeling kunnen wij alleen uitvoeren voor afgewezen vluchtelingen die bij ons ingeschreven staan als cliënt en woonachtig zijn in de centrumgemeente Eindhoven. Afgewezen vluchtelingen, hulp- en zorgverleners van buiten onze regio kunnen wij wel helpen met advies en/of doorverwijzen naar organisaties in de eigen regio. Heeft u medische hulp nodig? Hier vindt u meer informatie en advies.

Ik heb hulp nodig bij het doen van aangifte tegen een misdrijf

Stichting Vluchtelingen in de Knel vindt toegang tot het Nederlandse rechtssysteem een belangrijk basisrecht voor iedereen. Een voorbeeld hiervan is de mogelijkheid om aangifte te doen als een persoon slachtoffer of getuige is van een misdrijf. Onze stichting begeleidt daarom afgewezen vluchtelingen bij het doen van ‘veilige aangifte’. Wilt u meer informatie? Of heeft u hulp nodig bij het doen van aangifte? Klik hier.

Ik heb eten, drinken, kleding en/of dagbesteding nodig

Voldoende eten en drinken, comfortabele kleding en een zinvolle dagbesteding behoren tot de basisrechten van ieder mens. Kijk hier wat Stichting Vluchtelingen in de Knel daarin kan betekenen.