Ik heb sociaal-juridische begeleiding nodig

Vluchtelingen in de Knel bekijkt per persoon op welk vlak er hulp geboden kan worden. Dat gebeurt door een zorgvuldige intake zodra een nieuwe cliënt zich meldt. Daarna wordt bekeken of. en zo ja waarmee, ons team de cliënt kan helpen.

De sociaal-juridische begeleiding vanuit Vluchtelingen in de Knel varieert van korte trajecten waarbij toegang tot basisrechten centraal staat tot langdurige intensieve sociaal-juridische begeleiding.

Korte begeleidingstrajecten

Bij een kort traject kunt u bijvoorbeeld denken aan:
– hulp bij de erkenning van een kind;
– toegang tot (specialistische) gezondheidszorg (lees hier meer over medische hulp);
– toegang tot onderwijs voor kinderen;
– het doen van aangifte van een misdrijf (lees hier meer over het doen van ‘veilige aangifte’);
– etc.

Intensieve begeleidingstrajecten

De intensieve sociaal-juridische begeleiding van Vluchtelingen in de Knel is er steeds op gericht om te werken aan toekomstperspectief: legaal verblijf, terugkeer of doormigratie. Een deel van de intensieve sociaal-juridische begeleiding vindt plaats in het kader van een gemeentelijk project, zoals het ex-ama project, het rechtmatigenproject en het BBBB-project (bed, bad, brood, begeleiding).

Voor sommige cliënten is legaal verblijf, terugkeer of doormigratie geen mogelijkheid of optie. Als cliënten een leven in de illegaliteit verkiezen, leggen wij hen uit wat de risico’s en moeilijkheden van die keuze zijn. Vluchtelingen in de Knel blijft hen helpen met het waarborgen van hun basisrechten.

Sociaal-juridische begeleiding aanvragen

Stuur een mail naar info@vluchtelingenindeknel.nl of bel naar 040-251 27 38 als u sociaal-juridische begeleiding aan wilt vragen.

Leg hierbij uit wat uw situatie is en waar u hulp bij nodig heeft. Ons team bekijkt of wij u kunnen helpen of dat we u moeten doorverwijzen. Voordat we u kunnen helpen zal eerst een intake plaatsvinden om te kijken of u aan de voorwaarden voldoet en of Vluchtelingen in de Knel de aangewezen organisatie is om u te helpen. Als u naast sociaal-juridische begeleiding ook opvang wilt vragen, doe dan een opvangaanvraag.