Ik heb medische zorg nodig

Onze cliënten kunnen zich vanwege hun verblijfsrechtelijke positie in Nederland niet verzekeren tegen ziektekosten. Omdat zij niet mogen werken en geen recht hebben op overheidsuitkeringen, zijn ze financieel niet daadkrachtig om zelf de nodige medische zorg te betalen. Voor hen bemiddelen we zodat zij toch de medisch noodzakelijke zorg kunnen krijgen waar ze volgens de Nederlandse wet recht op hebben.

Informatie over zorg aan onverzekerbare vreemdelingen

De vergoedingen voor medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerbare vreemdelingen lopen via het CAK. De zorgverlener, bijvoorbeeld een huisarts of specialist, kan via het CAK (een gedeelte van) de gemaakte kosten vergoed krijgen.

Alleen vreemdelingen die zonder geldige verblijfsvergunning in Nederland verblijven en niemand hebben die voor hen garant staat (bijvoorbeeld na het verlopen van een toeristenvisum) kunnen op deze regeling een beroep doen. Vluchtelingen in de Knel controleert of haar cliënten aan deze – en andere – voorwaarden voldoen.

Bezoek de website van het CAK voor meer informatie en declaratieformulieren.

Medische zorg nodig?

Stuur een mail naar info@vluchtelingenindeknel.nl of bel naar 040-251 27 38 als u medische zorg nodig heeft of meer informatie wilt hebben over medische zorg aan onverzekerbare vreemdelingen.

Leg hierbij uit wat uw situatie is en waar u hulp bij nodig heeft. Ons team bekijkt of wij u kunnen helpen of dat we u moeten doorverwijzen. Voordat we u kunnen helpen met medische bemiddeling zal eerst een intake plaatsvinden om te kijken of u aan de voorwaarden voldoet en of Vluchtelingen in de Knel de aangewezen organisatie is om u te helpen. Als u naast medische zorg ook opvang en sociaal-juridische begeleiding wilt vragen, doe dan een opvangaanvraag.