Ik heb opvang nodig

Wie kan om opvang vragen?

Afgewezen vluchtelingen in Nederland die geen recht (meer) hebben op overheidsvoorzieningen kunnen een opvangaanvraag doen bij Vluchtelingen in de Knel.

Gezinnen met minderjarige kinderen kunnen wij helaas niet opvangen omdat zij op een gezinslocatie van COA mogen verblijven. Ook opvangaanvragen van Dublin-claimanten kunnen we niet in behandeling nemen, aangezien een andere Europese lidstaat voor hun opvang verantwoordelijk is.

Wij kunnen beide groepen soms wel op andere manieren ondersteunen als er sprake is van een uitzonderlijke of schrijnende situatie.

Hoe kan ik opvang vragen?

Als u opvang en/of juridische hulp nodig heeft, moeten wij eerst uw dossier bestuderen en bespreken. De mogelijkheid tot ondersteuning hangt onder andere af van juridisch perspectief. Daarvoor hebben we uw documenten nodig.

We adviseren u dringend om voor het doen van een opvangaanvraag niet persoonlijk bij ons langs te komen. Bel ons eerst via 040-2569517 en vertel dat u een opvangaanvraag wilt doen. Stuur vervolgens onderstaande documenten naar opvangaanvraag@vluchtelingenindeknel.nl, fax ze naar 040-2512738, of stuur ze per post naar Stichting Vluchtelingen in de Knel, Hoogstraat 301B, 5654 NB Eindhoven.

Noodzakelijke documenten:
– Eerste gehoor van IND;
– Nader gehoor van IND;
– Voornemen van IND;
– Zienswijze van cliënt;
– Beschikking van IND;
– Uitspraak van de rechtbank in beroep;

Aanvullende documenten (indien deze op u van toepassing zijn, stuur ze dan ook mee):
– Uitspraak van de rechtbank in hoger beroep;
– Informatie over uw medische situatie;
– ID documenten die in uw bezit zijn;
– Nieuwe documenten en bewijzen voor een herhaalde asielaanvraag of andere aanvraag tot verblijf.

Pas als alle noodzakelijke documenten in ons bezit zijn nemen wij uw aanvraag in behandeling. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om deze aan te leveren. U kunt bijvoorbeeld uw advocaat of Vluchtelingenwerk vragen uw juridisch dossier naar ons op te sturen. Op het moment dat uw volledige dossier in ons bezit is, duurt het zo’n twee tot drie weken totdat we u kunnen informeren of we u kunnen helpen of niet.

Let op: Afgewezen vluchtelingen wiens laatste AZC ofwel AZC Eindhoven ofwel AZC Budel-Cranendonk was, volgen een andere procedure omdat zij (meestal) onder de BBB- en nachtopvangregeling van de gemeente Eindhoven vallen. Was uw laatste AZC het AZC Eindhoven of AZC Budel-Cranendonk? Vermeld dit dan als u ons belt.

Wat als Vluchtelingen in de Knel mij geen opvang kan bieden?

Helaas kan Stichting Vluchtelingen in de Knel slechts een beperkt aantal mensen opvang en begeleiding bieden. We adviseren u dan ook om in de tussentijd te kijken naar verschillende hulporganisaties in de regio waar u verblijft. Een lijst met locaties voor noodopvang is te vinden op de website van Stichting Los. Als u elders opvang krijgt voordat u van ons uitsluitsel heeft gekregen, verzoeken wij u dit aan ons door te geven.