Wat we doen // What we do

Wat we doen

Vluchtelingen in de Knel is een non-profit organisatie die zich sterk maakt voor de basisrechten van (afgewezen) vluchtelingen, vanuit de vaste overtuiging dat ieder mens bestaansrecht heeft.

Stichting Vluchtelingen in de Knel komt op voor (afgewezen) vluchtelingen in Nederland, die wachten op hun procedure of die uitgeprocedeerd zijn maar voor wie terugkeer naar hun land van herkomst redelijkerwijs geen optie is. Omdat het niet veilig is, omdat ze ziek zijn, omdat ze geen papieren hebben, etc. Vluchtelingen in de Knel helpt hen en biedt onder andere (juridische) begeleiding en in sommige gevallen onderdak en andere ondersteuning. Zodat zij weer aan hun toekomst kunnen werken.

Lees hier meer over onze doelgroep en onze doelen. Informatie over onze projecten ziet u hier. Jaarverslagen en jaarrekeningen vindt u hier. Het beleidsplan geeft een verdere indruk van de missie en visie van Vluchtelingen in de Knel. Het beleidsplan kunt u hier downloaden.