Onze financiën, jaarverslagen en jaarrekeningen // Our finances, annual reports and annual accounts

Stichting Vluchtelingen in de Knel krijgt regelmatig de vraag hoe onze stichting gefinancierd wordt. Het antwoord hierop is dat de stichting wordt gefinancierd door donaties van particulieren en organisaties, fondsen en de gemeente Eindhoven.

Al onze uitgaven dragen bij aan de doelstellingen van de stichting. Het betreft zaken zoals:

– woon- en leefgeld voor onze cliënten;
– kosten voor medische zorg voor cliënten;
– kosten voor (het onderhouden van) de opvangplekken;
– juridische kosten voor procedures van cliënten en hulp bij terugkeer;
– salaris- en scholingskosten voor de sociaaljuridische medewerkers / coördinatoren;
– kantoorkosten;
– onkosten rondom vrijwilligers, o.a. reiskosten, deskundigheidsbevordering, waardering;
– opbouw van een reserve op basis waarvan de activiteiten van de stichting tijdelijk kunnen worden voortgezet in geval van het wegvallen van inkomsten.

Het streven is dat salariskosten betaald worden uit fondsen en subsidies, zodat donaties grotendeels rechtstreeks ten goede komen aan de hulp voor cliënten.

Jaarverslag

Hier lees je het jaarverslag van 2019.

Hier lees je het jaarverslag van 2018.

Jaarrekening 

De jaarrekening van 2019 vind je hier.

De jaarrekening van 2018 vind je hier.

Archief

Op zoek naar oudere jaarverslagen en jaarrekeningen?
Neem dan even contact met ons op via info@vluchtelingenindeknel.nl.