Onze doelgroep en onze doelen // Our target group and our goals

Vluchtelingen in de Knel is een non-profit organisatie die zich sterk maakt voor de basisrechten van afgewezen vluchtelingen, vanuit de vaste overtuiging dat ieder mens bestaansrecht heeft.

Onze doelgroep

De doelgroep van Vluchtelingen in de Knel zijn afgewezen vluchtelingen en onverzekerbare (niet-Europese) vreemdelingen.

Met afgewezen vluchtelingen bedoelen we vreemdelingen afkomstig van buiten Europa die in Nederland om bescherming (asiel) hebben gevraagd, maar die niet hebben gekregen. Zij hebben geen recht (meer) op overheidsvoorzieningen of werk en komen op straat terecht. Het kan bijvoorbeeld gaan om afgewezen asielzoekers voor wie terugkeer redelijkerwijs geen optie is, slachtoffers van mensenhandel, vreemdelingen die hun procedure op straat moeten afwachten of vreemdelingen die willen terugkeren naar het land van herkomst en tijd nodig hebben voor de voorbereiding.

De groep (niet-Europese) vreemdelingen die niet om bescherming hebben gevraagd helpen we met toegang tot medische zorg. In voorkomende schrijnende situaties bieden we deze laatste groep ook sociaal-juridische begeleiding.

Vluchtelingen met status

We krijgen regelmatig hulpvragen van vluchtelingen die wél een asielstatus hebben. Hen kunnen we helaas niet helpen. Zij vallen onder de doelgroep van Vluchtelingenwerk. Kijk op de website van Vluchtelingenwerk Eindhoven voor contactgegevens.

(dakloze) Europese migranten

Ook (dakloze) Europese migranten kunnen we niet helpen. Hen verwijzen we graag door naar Stichting Barka of het Migranten Informatie Punt (MIP).

Onze doelen

Met de beschikbare middelen willen we zoveel mogelijk afgewezen vluchtelingen helpen om een duurzaam toekomstperspectief te realiseren en hun basisrechten te doen gelden. Een duurzaam toekomstperspectief kan bijvoorbeeld het verkrijgen van een legale status of terugkeer naar het land van herkomst zijn.

Wezenlijk hiervoor is het bijdragen aan de publieke bewustwording van de situatie van afgewezen vluchtelingen in Nederland. Deze doelstelling wordt bereikt mede door beïnvloeding van het overheidsbeleid met betrekking tot afgewezen vluchtelingen en hun rechten.

Basisrechten

Vluchtelingen in de Knel maakt zich hard voor de basisrechten van afgewezen vluchtelingen. Elk mens heeft deze rechten ongeacht status. Het is vaak moeilijk voor afgewezen vluchtelingen om toegang te hebben tot hun basisrechten. Onze stichting helpt hen daarbij.

Bij basisrechten moet je bijvoorbeeld denken aan:

– Voedsel: genoeg te eten en te drinken;
– Kleding: warme kleding in de winter en luchtige kleding in de zomer;
– Medisch noodzakelijke gezondheidszorg: naar de dokter kunnen gaan als het nodig is. De medicijnen en behandeling kunnen krijgen die noodzakelijk zijn voor een goede (geestelijke) gezondheid;
– Toegang tot het Nederlandse rechtssysteem: aangifte kunnen doen bij de politie wanneer onrecht is aangedaan – zonder bang te zijn voor verblijfsrechtelijke consequenties;
– Gezinsleven: de mogelijkheid om je kinderen te erkennen, gezag over hen te krijgen en bij je familie te kunnen blijven;
– Bewegingsvrijheid: over straat kunnen lopen zonder continu bang te zijn voor de politie;
– Persoonlijke ontwikkeling: het recht om jezelf te ontwikkelen, doormiddel van studie of een zinvolle dagbesteding

Het ‘Groene Boekje’ over de basisrechten van ongedocumenteerden

Met ondersteuning van de gemeente Eindhoven ontwikkelde Vluchtelingen in de Knel een brochure rondom de basisrechten van afgewezen vluchtelingen.

U kunt het ‘Groene Boekje’ hier downloaden. Indien uw instelling hiervan een aantal papieren exemplaren wenst te ontvangen kunt u ons een bericht sturen via info@vluchtelingenindeknel.nl.