Onze projecten // Our projects

Afgewezen vluchtelingen kunnen Vluchtelingen in de Knel terecht voor opvang, sociaal-juridische begeleiding, medische zorgbemiddeling, hulp bij het doen van aangifte tegen een misdrijf en eerste levensbehoeftes zoals eten, drinken, kleding en dagbesteding.

Vluchtelingen in de Knel heeft een aantal projecten opgezet voor afgewezen vluchtelingen. Sommige projecten worden met – of namens – de gemeente Eindhoven uitgevoerd.

BBBB-project (Bed, Bad, Brood en Begeleiding)

In 2015 is Vluchtelingen in de Knel samen met de gemeente Eindhoven begonnen met de uitvoering van het project Bed, Bad, Brood en Begeleiding. Dit project is in principe alleen toegankelijk voor afgewezen vluchtelingen van (AZC’s) binnen de centrumgemeente Eindhoven.

Uitgangspunt is steeds geweest zoveel mogelijk aan te sluiten bij bestaande structuren van opvang, de eigen kracht en het eigen netwerk van de cliënten. Op basis daarvan hebben we een ‘Eindhovens model’ ontwikkeld voor BBBB, dat een nieuwe vorm van opvang bood: faciliteren van steun binnen het eigen netwerk.

Een groot deel van onze cliënten kan zich met minimale ondersteuning redden, omdat zij beschikken over een eigen netwerk dat een gedeelte van de voorziening in bed, bad en brood op zich kan nemen. Om dit netwerk te faciliteren, biedt Vluchtelingen in de Knel een vorm van ‘opvang in eigen beheer’ bestaande uit een ondersteuning in het levensonderhoud en in de woonkosten.

Het (kleine) gedeelte van de cliënten dat geen plek in eigen netwerk kan vinden, wordt ondergebracht in de (reguliere) nachtopvang. Zij ontvangen – vanzelfsprekend – geen ondersteuning in het levensonderhoud en de woonkosten.

De vierde ‘B’: Training Toekomstoriëntatie

In 2016 is Vluchtelingen in de Knel begonnen met het geven van trainingen Toekomstoriëntatie in het kader van het BBBB-project. De training Toekomstoriëntatie is gericht op het bevorderen van de (veer)kracht en het zelfvertrouwen van de deelnemers.

Tijdens de training werken de deelnemers aan een realistisch plan voor hun eigen toekomst en krijgen ze op een creatieve manier inzicht in de kansrijkheid en kansloosheid van verschillende toekomstscenario’s. Tevens worden de deelnemers geïnformeerd over hun basisrechten als uitgeprocedeerde vluchteling in Nederland.

Ex-AMA project (voormalig alleenstaande minderjarige asielzoekers)