Onze thematische nieuwsbrieven // Our thematic news letters

Eens per kwartaal wordt onze externe nieuwsbrief uitgegeven.
De nieuwsbrief is een uitstekend middel om een idee te krijgen waar onze organisatie mee bezig is en biedt daarnaast de nodige juridische achtergrondinformatie.

Iedere nieuwsbrief is gebaseerd op een thema.
Hieronder kun je de meest recente nummers teruglezen.

Ontvang je in het vervolg graag gratis onze nieuwsbrieven (op papier of digitaal)? Stuur dan even een bericht naar communicatie@vluchtelingenindeknel.nl. of schrijf je meteen in via subscribe nieuwsbrief VidK

Lees onze nieuwsbrieven over:

De dag van de vluchteling (mei 2019)
Staatloosheid (januari 2019)
You can read the English version here.
Gezinsleven (mei 2018) (lees hier de versie voor mobiel en tablet);
You can read the English version for computer here and for Phone and tablet here.
Uitstel van vertrek op medische gronden (januari 2018);
De talenten en bezigheden van onze cliënten: ‘Wat maakt onze cliënten tot wie zij zijn?’ (juni 2017);
De geschiedenis van Vluchtelingen in de Knel: ‘Vluchtelingen in de Knel: toen en nu’ (januari 2017)