Over ons // About us

De dagelijkse organisatie van Vluchtelingen in de Knel steunt op het kernteam en de vrijwilligers. We hebben een bestuur op afstand.


Het kernteam

Wat doet het kernteam?

Het kernteam is onder meer verantwoordelijk voor de sociaal-juridische trajecten die met afgewezen vluchtelingen worden ingezet. Het kernteam communiceert met ontzettend veel personen en organisaties die bij de doelgroep betrokken zijn, zoals advocaten, medische behandelaars, de IND, het COA, diverse NGO’s en ga zo maar door. Ook zijn zij het aanspreekpunt voor de dagelijkse cliënt-gerichte vragen van vrijwilligers.

Wat is de professionele achtergrond van het kernteam?

Het kernteam bestaat momenteel uit zeven deskundige betaalde krachten met uiteenlopende academische en sociale achtergronden, specialismen en jarenlange ervaring op het gebied van sociale en juridische begeleiding. Zo hebben we bijvoorbeeld juristen, een antropoloog, een sociaal-maatschappelijk werker, een historicus en een arabist. Door middel van bijscholing houdt het team haar juridische kennis actueel. Binnen het team is veel juridische kennis en kennis over verschillende (niet-)westerse talen en culturen aanwezig.

Leiding van het kernteam

Binnen het kernteam vervullen de collegiaal leidinggevenden van het CLT (collegiaal leidinggevend team) een bestuurlijke- en operationeel leidinggevende rol. Het CLT is verantwoordelijk voor ontwikkeling van de organisatie, kwaliteitszorg en samenwerking. Ze formuleert het beleid, stelt het jaarverslag op en is verantwoordelijk voor een plan voor fondsenwerving en subsidie en externe vertegenwoordiging. Het CLT vervult een werkgeversrol voor vrijwilligers en betaalde medewerkers.

De CLT leden besteden ongeveer 50% van hun tijd als kernteamlid aan het sociaal-juridisch begeleiden van cliënten en cliëntgerichte vragen van vrijwilligers.

 

Het kernteam bestaat uit:

Anoeshka Gehring Collegiaal leidinggevende (CLT)

Lenie Scholten Collegiaal leidinggevende (CLT)

Veronika Pisorn Collegiaal leidinggevende (CLT)

Dianne Marong Sociaal-juridisch begeleider

Jason Keizer Sociaal-juridisch begeleider

Anouk Willemsen-Habanakeh Sociaal-juridisch begeleider

Sanne Lenaers Sociaal-juridisch begeleider


De vrijwilligers

Wat doen de vrijwilligers?

Een groep van bijna 80 vrijwilligers zet zich in voor sociale begeleiding, juridische begeleiding, taallessen, receptiewerk, vervoer, administratie, psychische ondersteuning en andere uiteenlopende zaken. Vluchtelingen in de Knel kan niet voortbestaan zonder vrijwilligers. We hebben de volgende teams, die worden aangestuurd door ofwel een kernteamlid ofwel een vrijwilliger:

Receptie
De receptie doet de eerste ontvangst van cliënten en neemt de telefoon aan. De receptionist verwijst u mensen naar de huisarts, meldt cliënten aan bij de voedsel- en kledingbank en fungeer als eerste vraagbaak voor cliënten, kernteam en betrokkenen.

Nederlandse les
Verschillende vrijwilligers geven Nederlandse les aan cliënten die Vluchtelingen in de Knel intensief begeleidt. Een docent geeft privé- of duo-lessen aan afgewezen vluchtelingen.

Huizenbeheer
Het team huizenbeheer begeleidt cliënten naar onze noodopvangplekken en zorgt dat de noodopvang klaar is voor de opvang van nieuwe mensen. Een huizenbeheerder verricht soms ook eenvoudige kluswerkzaamheden in en rond de opvanghuizen.

IT 
IT-vrijwilligers houden het digitale verkeer van Vluchtelingen in de Knel veilig en weten onze systemen steeds te verbeteren.

Psychische gezondheid
Het team psychische gezondheid zet zich in voor de psychische welgesteldheid van cliënten, medewerkers en vrijwilligers. In de tijd dat een cliënt op de wachtlijst staat voor een reguliere GGZ behandeling, kan deze gezien en soms behandeld worden door onze vrijwillige psycholoog, beeldend therapeut of maatschappelijk werkers.

Dagbesteding
Dit team is nog volop in ontwikkeling. De bedoeling is om dagbesteding in Eindhoven in kaart te brengen en toegankelijk te maken voor de afgewezen vluchteling. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een moestuin die met cliënten samen opgezet wordt en een dagdeel creatieve dagbesteding binnen de veiligheid van de stichting.

Sociaal-juridische cliëntbegeleiding
We hebben een team van enkele vrijwilligers die sociaal-juridische cliëntbegeleiding doen. Zij ondersteunen het kernteam met de juridische begeleidingstrajecten.

Opvangaanvragen (juridische dossiers bestuderen)
Het team opvangaanvragen bestudeert en vat de juridische dossiers van nieuwe cliënten samen, om een zorgvuldige en grondige bestudering van het dossier mogelijk te maken en te bezien of Vluchtelingen in de Knel kan helpen.

Voorlichting en PR
Het team voorlichting en PR ondersteunt de stichting op gebied van voorlichting, (sociale) media en PR. Ook houdt het team de website van Vluchtelingen in de Knel up to date.

Financieel
Dit team verricht ondersteunende taken op het financiële gebied: uitbetalen van leefgelden aan cliënten, boekhouding en administratie taken.

Oproepbaar 
Daarnaast is er een grote groep vrijwilligers beschikbaar op oproepbasis om cliënten wanneer nodig te begeleiden naar ziekenhuizen, rechtbanken of moeilijke gesprekken met overheidsinstellingen.


Het bestuur

Het streven is naar een divers samengesteld bestuur met een combinatie van financiële, juridische, personele en algemene bestuurservaring.

De bestuursleden van de stichting zijn onbezoldigd.

Op dit moment bestaat het bestuur uit:

–  Ike Bomer (voorzitter)
Marloes van Zantvoort 
– Martin Hofman
– Sanne Rodenburg